Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!

Date of publication: 10.10.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu jest odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego, budowanie relacji, dialogu, podejmowanie wspólnych inicjatyw, poszerzanie pola kultury oraz dzielenie się odpowiedzialnością, partycypacja społeczna.

Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!
fragment plakatu

Była to jedna z przyczyn wzięcia udziału przez OKSiT we Wleniu w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013. W pierwszej części zadania przeprowadzono diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego. Była ona przeprowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował happening i spotkania z mieszkańcami w przestrzeni publicznej. Drugi - warsztaty, w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy.