Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Badanie miało umożliwić określenie pewnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka oraz wpływu na ich zaspokajanie poprzez miejscowy GOK. Jednocześnie analiza danych miała pomóc w odkryciu barier utrudniających GOK-owi w Kamionce spełniania swojej roli, a także skonkretyzowaniu działań podczas budowania oferty, która w większym stopniu zaspokoiłaby potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Kamionka. Niniejszy raport ma również za cel pomoc w wyłonieniu inicjatyw lokalnych, które w najwyższym stopniu odpowiadały będą społeczno – kulturalnym potrzebom mieszkańców.

Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Kamionka
kredki kolorowe