Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin

Date of publication: 26.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin realizowana była w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015”. Celem programu było inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w
życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Wyniki diagnozy będą podstawą do dalszej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie i pomogą w większym stopniu wykorzystać potencjał kulturowy mieszkańców gminy oraz odpowiadać na potrzeby lokalne. Diagnoza została opracowana przez zespół pracowników Ośrodka Kultury przy współpracy osób zewnętrznych.

Diagnoza potrzeb kulturowych społeczności gminy Pelplin
okładka diagnozy