Diagnoza potrzeb kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy Jastków

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Diagnoza miała na celu zbadanie potencjału mieszkańców i wsparcia instytucjonalnego dla ich działań. W niniejszym dokumencie zostały zebranie pomysły mieszkańców gminy Jastków. Realizacja inicjatyw będzie natomiast działaniem samych mieszkańców gminy Jastków z pomocą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie. Celem działań było zbadanie potencjału mieszkańców do realizacji własnych inicjatyw, obszaru ich zainteresowań, zebranie wachlarza pomysłów oraz zastanowienie się nad możliwościami ich realizacji.