DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Głównym założeniem było przeprowadzenie, opracowanie i upublicznienie diagnozy społecznej zorientowanej na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz przeprowadzenie konkursu na najlepsze inicjatywy lokalne. Drugi etap to realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu. Przed przystąpieniem do diagnozy przeanalizowano funkcjonowanie placówki pod kątem oferty i głównych celów jakie stawia sobie GOK.

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
przystanek autobusowy