Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Lipie wobec funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Wszelkie działania podjęte w ramach niniejszego zadania mają zmierzać do optymalizacji oferty kierowanej do mieszkańców. W trakcie realizacji zadania mają zostać wyłonione co najmniej 4 inicjatywy wypływające z różnych grup społecznych naszej gminy, które będą mogły zostać realizowane w II etapie działania. Projekty te, z założenia mają stad się stałymi elementami oferty GOK-u i wpływać pozytywnie na budowanie jak najlepszych relacji ze środowiskami lokalnymi bez względu na wiek uczestniczących w zajęciach osób oraz grup formalnych i nieformalnych.

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkaoców gminy Lipie wobec funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu
budynek centrum kultury