Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy

Date of publication: 27.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejsza diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkiej Wyspy została stworzona na potrzeby  projektu „Chciałabym…Chciałbym…Chcemy!” Głównym celem diagnozy było z jednej strony opisanie kluczowych problemów z dostępem do kultury na Wielkiej Wyspie a z drugiej strony rozpoznanie potrzeb kulturalnych uczestników i uczestniczek projektu, w tym określenie ich oczekiwań wobec tego, jak chcą partycypować w wydarzeniach kulturalnych w ich lokalnej społeczności, a przede wszystkim w działaniach jedynej miejskiej instytucji kultury o charakterze ośrodka na tym obszarze, jakim jest Ośrodek Działań Twórczych Światowid.

Diagnoza potencjału kulturalnego Wielkiej Wyspy
stół z ulotkami i ankietami