Diagnoza – odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej

Date of publication: 12.10.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

W ramach projektu w GOKiS odbyły się konsultacje społeczne z przedstawicielami różnorodnych środowisk i grup działających na terenie Gminy Siepraw. Na spotkaniu poruszano kwestię rozwoju kulturalnego mieszkańców, dokonano diagnozy ich potrzeb kulturalnych oraz wyznaczono zadania na przyszłość.

Diagnoza – odkrywająca zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej
logotyp DK

Realizując pierwszą część projektu Ośrodek miał możliwość poznania opinii mieszkańców na temat ich preferencji kulturalnych. Dzięki temu z częścią mieszkańców utrzymuje stały kontakt co daje podstawy dla realizacji zarówno II części projektu, jak i pozytywnie wpływa na przyszłość Ośrodka.