DIAGNOZA Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy

Date of publication: 23.10.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Interesowało nas przede wszystkim to, w jakim zakresie mieszkańcy gminy dysponują zapleczem, kompetencjami, pasjami i ideałami, aby zaproponować jakieś działania szerszemu gronu, a także zrealizować powzięte cele. Ważny wydawał się także możliwy do osiągnięcia zasięg badania diagnostycznego, tak geograficzny, jak i osobowy. Zwracamy ponadto uwagę na niejako pilotażowy
charakter projektu (rekomendowana jest kontynuacja), co wydaje się nadawać także jeszcze jeden cel ewaluacji, określenie tego, w jakim stopniu może przyczynić się do stworzenia bazy dla kontynuacji, czy i na ile wyszkoleni w toku działań młodzi wolontariusze i inne osoby zaangażowane w projekt będą gotowi do jego realizacji w większym zakresie w przyszłości.

DIAGNOZA Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy
stópki na podłodze