Diagnoza inicjatyw kulturalnych mieszkańców Bełchatowa

Date of publication: 12.10.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność dokonania konkretnych zmian wynika z uciążliwości obecnych warunków. Sprawne i rzetelne przeprowadzenie diagnozy aktywności lokalnych inicjatyw kulturalnych pozwoli na identyfikację skali, intensywności i zasięgu samodzielnych inicjatyw kulturalnych na terenie miasta Bełchatów, a to z kolei pozwoli wesprzeć jedną z takich inicjatyw oraz może zaowocować lepszą współpracą między centralnym ośrodkiem kultury w mieście a lokalnymi stowarzyszeniami.