Chełmek, Kierunek kultura

Date of publication: 26.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chełmku znalazła się już po raz drugi w gronie instytucji poszukujących rozwiązań mających na celu zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną bazując na dostępnym potencjale kulturotwórczym. Wszystko to jest możliwe dzięki programowi dotacyjnemu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019”.

Chełmek, Kierunek kultura
Pani pilot

MOK w oparciu o działania badawcze mógł zabrać informacje o grupach nieformalnych i indywidualnych osobach: liderach, animatorach, działaczach lokalnych, artystach, twórcach. Udało mu się również dowiedzieć jakie są aktualne zainteresowania i potrzeby kulturalne mieszkańców.

Młodych mieszkańców ciekawią głównie premiery filmowe, czy e-sport. Natomiast starsi mieszkańcy marzą by mogli cyklicznie podróżować lokomotywą na trasie Chrzanów-Chełmek.

Aby dowiedzieć się więcej o całym projekcie i kierunkach zmian koniecznie przeczytaj raport zamieszczony poniżej!