Bądź cool-turalnie aktywny

Date of publication: 19.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Założeniem projektu „Bądź cool-turalnie aktywny” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było wyjście z murów Słupskiego Ośrodka Kultury i organizacja akcji ulicznych na terenie danej społeczności lokalnej.

Bądź cool-turalnie aktywny
Fot. Paulina Miecznikowska fragment plakatu

Główne zadanie opierało się na zidentyfikowaniu zasobów i samodzielnych inicjatyw oraz potrzeb i barier uczestnictwa w kulturze miejskiej, wśród mieszkańców Śródmieścia i Osiedla Piastów oraz studentów w Słupsku. W tym celu przeprowadzono szereg ankiet, wywiadów, a także spacerów fotograficznych i obserwacji. Zebrane dane zanalizowano i udostępniono w formie niniejszego raportu z diagnozy kulturalnej.

pracownicy SOKu podczas hapenningu
fot. Jadzia Girsa-Zimnay