"Dobre Nowiny" post-covid'owa inicjatywa sportowo-kulturalna

Date of publication: 17.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury Perła chcąc poznać potrzeby i oczekiwania kulturalne mieszkańców Nowin, został beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

"Dobre Nowiny" post-covid'owa inicjatywa sportowo-kulturalna
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy podczas spotkania

Projekt zakładał lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności w realiach postpandemicznych. Grupę docelową działań stanowiła przede wszystkim młodzież. Inicjatorzy postawili sobie za cel aktywizację kulturalną młodych ludzi i uratowanie ich przez negatywnymi konsekwencjami pandemii. Przeprowadzono w związku z tym diagnozę społeczną, nakierunkowaną na wyodrębnienie najbardziej pożądanych przez młodzież inicjatyw, a następnie wdrożenie ich w życie przez GOK "Perła".

Więcej o całym projekcie, gminie i jej mieszkańcach przeczytać możecie w poniższej diagnozie.