#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc!

Date of publication: 27.03.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce przystąpiło do programu dotacyjnego Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne z projektem „#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc!".

#Aktywniwkulturze, czyli chcieć to móc!
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Celem projektu było przeprowadzenie diagnozy kulturalnej gminy Wielka Nieszawka ukierunkowanej na odkrycie kapitału społecznego i kulturowego. Badania objęły mieszkańców wszystkich 4 sołectw: Wielkiej Nieszawki, Małej Nieszawki, Brzozy i Cierpic. Przeprowadzili je doświadczeni eksperci przy włączeniu pracowników domu kultury w proces badawczy. Metodyka opierała się na analizie danych zastanych, spacerach badawczych, spotkaniach przy kawie z zaproszonymi grupami, wywiadach przy okazji organizowanych wydarzeń oraz moderowanym warsztacie projektowym. Skupiono się szczególnie na grupach dotychczas nieobecnych w działalności, tj. młodzieży. Wykazano chęć otwarcia się na pomysły mieszkańców, a także poznania przeszkód, które utrudniają im aktywny udział w kulturze. Stworzono lokalną mapę zasobów, zapoznano się z  potrzebami kulturalnymi mieszkańców, aby lepiej w nie trafiać oraz nawiązano relacje z lokalnymi "sprzymierzeńcami kultury" w celu wspólnego działania.

Więcej o projekcie można przeczytać w poniższej diagnozie!