Praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej

Date of publication: 28.06.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014

Autor: Małopolski Instytut Kultury

Rok: 2018

Celem badania, którego zakres chronologiczny objął lata 2004–2014, była identyfikacja przemian w upowszechnianiu i odbiorze dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w Polsce. Zespół badaczy analizował dokumenty prawne, strony internetowe oraz wywiady pogłębione i wyniki ankiet. 

Wnioski z raportu przedstawiono w formie rekomendacji dla MKiDN oraz podmiotów rozpoczynających digitalizację i udostępnianie zasobów.