Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań

Date of publication: 03.03.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań

Autor: NCK, ISKK, SGiPM, IAM

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wybrane wyniki badań
SDM

Opis: Raport w przystępny sposób prezentuje wyniki badań dotyczących Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w oparciu o dane, którymi dysponowały: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Instytut Adama Mickiewicza.

Wykorzystanie różnych źródeł danych oraz współpraca kilkunastu badaczy pozwoliły na stworzenie wielowymiarowego obrazu Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w 2016 roku. Raport rozpoczyna wstęp historyczny dotyczący genezy ŚDM, następnie opisane są doświadczenia osób uczestniczących na różne sposoby w wydarzeniu (pielgrzymów, wolontariuszy, liderów grup, polskiego społeczeństwa), reakcje mediów polskich i zagranicznych, opinie obcokrajowców o Polsce i Polakach, aktywność uczestników ŚDM Kraków 2016 w mediach społecznościowych. Publikacja zawiera również analizy wybranych zagadnień związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży: bezpieczeństwa, aspektu turystycznego, ekonomicznego, kulturowego, związku z procesami globalizacyjnymi.

Zasięg: Świat

Język: polski, anielski, hiszpański

Słowa kluczowe: badania, raport, Światowe Dni Młodzieży, uczestnictwo w kulturze, turystyka