Nowości Badawcze NCK (4/2018)

Date of publication: 21.12.2018
Author: Kamila Węglarska
Średni czas czytania 5 minutes
print

Prezentujemy czwarty i ostatni w 2018 roku numer kwartalnika „Nowości Badawcze NCK”. Zebraliśmy w nim raporty, wyniki badań oraz nowości wydawnicze dotyczące różnych aspektów zarządzania kulturą, które zostały opublikowane w ostatnim kwartale 2018 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nową „porcją” danych z zakresu polityki kulturalnej.

Nowy numer Nowości Badawczych rozpoczynamy od przedstawienia programu badawczego Narodowego Centrum Kultury. Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku ukaże się Rocznik Kultury Polskiej, w którym, z uwagi na wyjątkowy, jubileuszowy rok setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, skoncentrowaliśmy się na charakterystyce zmian, które zaszły w dziedzinie kultury na przestrzeni ostatnich stu lat. W Nowościach Badawczych prezentujemy fragment jednego z artykułów, który ukaże się w nowym numerze Rocznika Kultury Polskiej, dotyczący finansowania kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

W Nowym słowniku polityki kulturalnej, omówiliśmy pojęcie crowdfundingu, jako innowacyjnej formy finansowania projektów, która jak wynika z najnowszych danych, zyskuje na znaczeniu w sektorze przemysłów kreatywnych.

W części poświęconej polskim raportom kontynuujemy wątek sektora przemysłów kreatywnych i zamieszczamy informacje pochodzące między innymi z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – Przemysły Kultury i Kreatywne w latach 2014 – 2016. Prezentujemy także nowe dane pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura w 2017 roku” (której opis zawarliśmy poprzednim, 3 numerze Nowości Badawczych). W nowym numerze Nowości zamieściliśmy także wnioski z nowego raportu, z którego można dowiedzieć się co Polacy sądzą o reklamach, które znajdują się w przestrzeni publicznej.

Część dziedzictwo i pamięć, to tradycyjnie omówienie serii nowych wydarzeń, komunikatów dotyczących kwestii ochrony zabytków i muzealnictwa -  od raportu Najwyższej Izby Kontroli, po komunikaty UNSECO. W tej części znajdziecie także najnowsze komunikaty CBOS, dotyczące ważnych kwestii, takich jak pamięć – indywidualna i zbiorowa.

W rozdziale poświęconym raportom zagranicznym, prezentujemy komunikaty dotyczące nowych obiektów kulturalnych i rozwoju infrastruktury kultury w skali globalnej oraz dane o sytuacji artystów - ich mobilności i pozycji rynkowej. Prezentujemy także opracowania dotyczące specyficznej roli sztuki i „miękkiej władzy” w rozwoju demokracji i kształtowaniu pozycji międzynarodowej.

W części artykuły naukowe przytaczamy teksty pochodzące ze specjalnego numeru „International Journal of Arts Management”: „Culture and Media: The Attention Challenge”, poświęcone zagadnieniom „ekonomii kontaktu” i zmian w sektorze kultury wywołanych rozwojem technologii. Ponadto, przedstawiamy artykuł pochodzący z „International Journal of Cultural Policy”, ukazujący relacje pomiędzy „klasą kreatywną” a rozwojem regionalnym. Relacjonujemy publikacje z dziesiątej, międzynarodowej konferencji Cultural Policy Research, która odbyła się w sierpniu br. W Tallinie, a która podejmuje temat, współczesnych globalnych relacji handlowych i przedstawia pojęcie  indeksu siły paternalistycznej (ang. paternalism strength index).

W nowym numerze Nowości Badawczych prezentujemy również dwie publikacje, które ukazały się w 2018 roku. Pierwsza, to pozycja autrostwa „heritologa” John Tunbridge’a Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa. Druga. to książka zatytułowana Crowdfunding w Polsce, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zapraszamy do lektury!