NOWOŚCI BADAWCZE NCK (3/2018)

Date of publication: 02.10.2018
Author: Marlena Modzelewska
Średni czas czytania 4 minutes
print

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym, trzecim w tym roku numerem kwartalnika „Nowości badawcze NCK”!

Celem „Nowości Badawczych NCK” jest prezentowanie najnowszych analiz istotnych z punktu widzenia polityki kulturalnej. Nieustannie obserwujemy wyniki badań prowadzonych w obszarze kultury. Na bieżąco śledzimy raporty tworzone w Polsce i za granicą. Gromadzimy je w formie bezpłatnego kwartalnika. Wierzymy, że dzięki temu zarządzanie kulturą w Polsce może być łatwiejsze i na coraz wyższym poziomie.

Pobierz „Nowości Badawcze NCK” →

Każdy numer rozpoczynamy od prezentacji wkładu Narodowego Centrum Kultury w zrozumienie aktualnego stanu polskiej kultury. Tym razem, w ramach Programu badawczego NCK prezentujemy wybrane wyniki raportu dotyczącego społecznego postrzegania przestrzeni publicznej i architektury w Polsce.

W Nowym słowniku polityki kulturalnej omawiamy aktualną doktrynę Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agencji w zakresie odbudowy dziedzictwa, czyli  Build back better (BBB) tłumaczoną jako „odbudowywać lepiej”. Polityka BBB wpisuje się w trend postrzegania dziedzictwa – kulturowego i przyrodniczego – w perspektywie oddolnej, tzn. jego znaczenia w funkcjonowaniu społeczności lokalnych.

Rozdział poświęcony polskim raportom prezentuje się wyjątkowo bogato. Zawiera opracowania najnowszego raportu na temat stanu czytelnictwa w Polsce (Biblioteka Narodowa) oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura w 2017 roku”. Przedstawiamy również dwa raporty z szeroko zakrojonego badania losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych.

Dziedzictwo i pamięć rozpoczynają dane z komunikatu CBOS dotyczącego opinii Polaków na temat stosunków polsko-ukraińskich.  W tej części znajduje się również informacja na temat majowej konferencji UNESCO o odbudowie zabytków, która odbyła się w Warszawie a zakończyła przyjęciem rezolucji w formie Rekomendacji Warszawskiej.

Raporty zagraniczne to m.in. krótkie opracowanie raportu organizacji Freemuse podejmującego problematykę wolności słowa i artystycznej ekspresji z perspektywy globalnej, kolejnego z serii raportów pt. Culture Track realizowanego w Kanadzie oraz publikacji dotyczącej zachowań, wartości i motywacji kibiców piłki nożnej.

Autorzy artykułów opublikowanych w ostatnim kwartale pochylają się nad relacjami między dziedzictwem kulturowym a rozwojem lokalnym,  a także sektorami kultury globalnego południa i globalnej północy. Omówienie tych problemów znajduje się w rozdziale Artykuły naukowe.

Najnowsze Nowości Badawcze zamykają informacje o dwóch książkach wydanych ostatnio przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwsza z nich, autorstwa Piotra T. Kwiatkowskiego, powstała na podstawie badań z 2016 roku, nosi tytuł Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej. Druga z nich to Metoda spotyka sztukę. Praktyki badawcze oparte na sztuce Patricii Leavy.

Zapraszamy do lektury!