Kultura w programie wyborczym PO

Date of publication: 19.09.2011
Średni czas czytania 6 minutes
print

Wybory za pasem. Co w związku z tym oferują nam kandydaci? Postanowiliśmy przyjrzeć się kulturze w programach wyborczych poszczególnych partii. Jakie rozwiązania w kwestii kultury zaproponowała Platforma Obywatelska?

PO w swoim programie wyborczym proponuje:

 1. Wykonanie zapisu „Paktu dla kultury”, w którym zobowiązali się do podwyższenia finansowania kultury z budżetu państwa do co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych, poczynając od roku 2012, nie licząc środków europejskich i samorządowych.
 2. Przydzielenie 375 mln złotych na rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury bibliotecznej, m.in. poprzez wyposażenie w dostęp do szerokopasmowego internetu. Przedsięwzięcie to miałoby być przeprowadzone we współpracy z samorządami w latach 2011-2015.
 3. Przeprowadzenie programu budowy ogólnokrajowej sieci 1000 Świetlików, czyli lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego.
 4. Poprawę warunków przechowywania zbiorów ważnych dla dziedzictwa narodowego, poprzez cyfryzację archiwów i zbiorów bibliotecznych.
 5. Wspieranie kreatywności i dostępu do kultury.
 6. Rozpoczęcie procesu wzmacniania instytucjonalnego i finansowego organizacji pozarządowych, poprzez przygotowanie do uruchomienia funduszy służących budowie kapitałów organizacji, stowarzyszeń i fundacji.
 7. Uproszczenie zasady sprawozdawczości dla organizacji pozarządowych dysponujących niewielkimi budżetami.
 8. Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu do roku 2015.
 9. We współpracy z organizacjami pozarządowymi - przygotowanie i zrealizowanie w ośrodkach kultury, bibliotekach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku projektu mającego na celu likwidację wykluczenia cyfrowego osób dorosłych.
 10. Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej. Realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej, poprzez rozwój szybkich i ultraszybkich sieci szerokopasmowych w technologii światłowodowej.
 11. Cyfryzację treści analogowych, digitalizację dziedzictwa kulturowego i wsparcie procesów archiwizacji. Ma to na celu zwiększyć dostęp do zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, jak i do treści edukacyjnych, a tempo wymiany informacji miałoby przyczynić się do poprawy jakości badań naukowych.
 12. Umożliwienie pełnego i otwartego dostępu do informacji publicznych, poprzez opracowanie ujednoliconego systemu elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej.
 13. Zwiększenie nakładów na badania, m.in. poprzez mobilizowanie sektora prywatnego do większych wydatków na ten cel.


Jako partia rządząca przez ostatnie cztery lata, PO w swoim programie przedstawia również działania, które przez ten czas przeprowadziła, a także zamierza kontynuować w następnej kadencji:

 1. Rozpoczęcie digitalizacji zasobów kultury, co umożliwia dostęp do dziedzictwa kulturowego przez internet. Utworzenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który za zadanie ma dbać o zasoby cyfrowe.
 2. Przywrócenie (od 1.09.2011 roku) do szkół podstawowych muzyki i plastyki.
 3. Prowadzenie kampanii „Muzyka rozwija. Kup dziecku instrument”, który za cel stawia przekonanie rodziców, by zainteresowali swoje dzieci grą na małych instrumentach.
 4. Stworzenie programu „Fortepian dla szkół”, w celu poprawy wyposażenia szkół muzycznych.
 5. Wspieranie szkolnictwa artystycznego, przy współudziale funduszy unijnych.
 6. Realizowanie we współpracy z partnerami społecznymi programu modernizującego biblioteki.
 7. Utworzenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Publicznych, które zajęły się projektem budowy Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, remontem Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach, remontem Arkad Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie.
 8. Budowa infrastruktury kulturalnej. Zrealizowane zostały (lub są w trakcie realizacji) inwestycje, takie jak Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Żydów Polskich, Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Warmińsko-Mazurska.
 9. Znowelizowanie ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. wprowadzenie do niej możliwości finansowania ze środków samorządowych i rządowych tzw. inicjatyw lokalnych.
 10. Powołanie Narodowego Centrum Nauki – agencji, która finansuje badania wstępne i podstawowe, a jej działalność opiera się na wzorze European Research Council.
 11. Utworzenie programu „Iuventus Plus”, na konkretne cele badawcze.
 12. Wspieranie finansowania badań nie tylko z obszaru bio-info-techno, ale również badań społecznych i humanistycznych, m.in. poprzez powołanie Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w celu wspierania badań ważne dla dziedzictwa narodowego. Jednym z działań w ramach programu było tłumaczenie i wydawanie najwybitniejszych polskich dzieł za granicą.

 Źródło i więcej na http://platforma.org/wyboryprogram/zobacz-program.php