Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 579
Badania
Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury
Tytuł: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury
Autor: Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambrosy Mituś, Michał Żabiński
Rok: 2009
Badania
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego
Tytuł: Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Autor: Red. Jacek Purchla
Rok: 2009
Badania
Raport o rynku dzieł sztuki
Tytuł: Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne
Autor: Joanna Białynicka-Birula
Rok: 2009
Badania
Raport o teatrze
Tytuł: Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009
Autor: Paweł Płoski
Rok: 2009
Badania
Raport o tańcu współczesnym
Tytuł: Raport o tańcu współczesnym w Polsce w latach 1989-2009
Autor: Jadwiga Grabowska, Joanna Szymajda
Rok: 2009
Badania
Raport o kinematografii
Tytuł: Raport o stanie polskiej kinematografii
Autor: Tadeusz Miczka
Rok: 2009
Badania
Raport o szkolnictwie artystycznym
Tytuł: Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego
Autor: Krzysztof Pawłowski
Rok: 2009
Badania
Raport o mediach audiowizualnych
Tytuł: Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989 – 2008
Autor: Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka
Rok: 2009
Badania
Study on the Social Situation of Artists in Austria

Tytuł: Study on the Social Situation of Artists in Austria Autor: L&R Sozialforschung: Petra Wetzel, Susi Schelepa, Gerhard Wohlfahrt Rok wydania raportu: Finansowanie: federalne Ministerstwo...

Badania
White paper on creativity. Towards an Italian model of development

Tytuł: White paper on creativity. Towards an Italian model of development Autor: redakcja: Walter Santagata, tłumaczenie angielskie: David Kerr Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie:

Badania
Culture and Creative Industries in Germany

Tytuł: Culture and Creative Industries in Germany Autor: Michael Sönderman, Christoph Backes, Olaf Arndt, Daniel Brünink Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: federalne Ministerstwo ds....

Badania
Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Tytuł: Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać? Autor: Małopolski Instytut Kultury (MIK): redackja: Anna Miodyńska Rok wydania raportu: 2008...