Data publikacji: 31.12.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W raporcie diagnostycznym „Razem w kulturze” autorzy podjęli tematykę współpracy sektora kultury oraz oświaty w ramach podejmowanych działań animacyjnych i edukacyjnych. Kontekst dla raportu stanowił Program „Bardzo Młoda Kultura”. W celu zebrania potrzebnych danych przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe oraz wywiady pogłębione z osobami pracującymi w instytucji oświaty, kultury lub w innym typie podmiotu, dla których zatrudniająca placówka stanowiła główne miejsce pracy a ponadto pracującymi na etacie, własny rachunek, wykonujących pracę nakładczą lub będących agentami.

Razem w kulturze
Fot. Pixabay

Raport przedstawia wyniki dotyczące m. in. sposobów rozumienia współdziałania z perspektywy osób związanych z animacją i edukacją kulturową, preferowanych form współpracy oraz okoliczności ułatwiających i utrudniających współdziałanie.

Jak wynika z badań, 32% respondentów utożsamia współpracę z wzajemnym wsparciem, wymianą zasobów i doświadczeń a znaczna większość podejmuje wspólne działanie przy większości lub we wszystkich przedsięwzięciach. Dwoma najistotniejszymi czynnikami podtrzymującymi specyfikę wspólnej pracy w obszarze kultury są ciekawość siebie oraz poczucie misji.

Warunkiem udanej współpracy zdaniem większości badanych okazała się odpowiedzialność partnerów, jasno określony cel podejmowanego współdziałania oraz wzajemne zaufanie. Za czynniki utrudniające wspólną pracę najczęściej uznawano brak odpowiedzialności partnerów a także brak koordynacji – chaos organizacyjny.