Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022

Data publikacji: 01.03.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport Narodowego Instytutu Muzeów opublikowany w ramach Projektu Statystyka Muzeów przedstawia stan infrastruktury polskich muzeów oraz analizę kwestii związanych z bezpieczeństwem zbiorów i osób.

Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022
Fot. Pixabay

Badanie zrealizowano w pierwszym kwartale 2022 r. za pomocą techniki CAWI. Internetowe ankiety rozesłano do muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z MKiDN. W badaniu wzięło udział 466 muzeów, w tym 329 muzeów będących instytucjami kultury i 137 placówek niebędących instytucjami kultury. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych sporządzono raport poruszający tematy bezpieczeństwa w muzeum, dostępności architektonicznej, energooszczędności i wpływu działalności muzeum na środowisko oraz infrastruktury teletechnicznej i cyberbezpieczeństwa.

Jak wynika z danych, 66% muzeów będących instytucjami kultury prowadziło kontrolę środowiskowych warunków przechowywania artefaktów w swoich magazynach, a nieco ponad połowa podejmowała niniejsze działanie również w przestrzeniach wystawienniczych. W przypadku muzeów niebędących instytucjami kultury było to odpowiednio 44% i 29%.

Jedną z istotnych kwestii dla współczesnych instytucji jest zapewnienie dostępności oferowanych usług dla osób z niepełnosprawnościami. Aby ją zapewnić zdecydowana większość muzeów zarówno będących, jak i nie będących instytucjami kultury umożliwiała zwiedzanie budynku z psem asystującym. Część posiadała toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a tylko nieliczne dysponowały pętlami indukcyjnymi i tłumaczami migowymi, bądź pracownikami posiadającymi kompetencje w tym zakresie.