RAPORT: WPŁYW LUBELSKICH FESTIWALI PLENEROWYCH NA ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY MIASTA

14.03.2018
1 minuta

Tytuł: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta

Autor: Warsztaty Kultury w Lublinie

Rok: 2017

Raport z badań dofinansowanych w ramach I edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Sektorów Kreatywnych”.

Twórcy badania skupili się na nakreśleniu sieci wzajemnych powiązań, które są współwytwarzane przez festiwale plenerowe wspólnie z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji publicznej, organizacjami i instytucjami oraz grupami i obywatelami. Problematyka badawcza dotyczyła między innymi:

  • struktury publiczności,
  • sposobów uczestniczenia w  festiwalach,
  • wielkości i rodzajów wydatków związanych z udziałem w wydarzeniach,
  • ocen festiwali pod różnymi kątami
  • roli festiwali w postrzeganiu i  funkcjonowaniu przestrzeni publicznej.

Raport jest syntezą wniosków, jakie udało się wypracować w toku całości projektu. Szczegółowe wyniki z poszczególnych etapów badania znajdują się w 11 raportach cząstkowych, które stanowią uzupełnienie i poszerzenie tych wniosków. Raporty cząstkowe można znaleźć na stronie internetowej Warsztatów Kultury (www.warsztatykultury.pl).