National Policies Influencing Cultural Cooperation and Mobility in Europe. An overview of Research Results

Data publikacji: 01.01.2007
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: National Policies Influencing Cultural Cooperation and Mobility in Europe. An overview of Research Results

Autor: Andreas Joh. Wiesand

Rok wydania raportu: 2007

Finansowanie: ERICarts Institute (European Institute for Comparative Cultural Research)

National Policies Influencing Cultural Cooperation and Mobility in Europe. An overview of Research Results
Fot. Scott Beale, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: W raporcie przedstawiono fundamenty europejskiej współpracy kulturalnej. Przeanalizowano politykę kulturalną krajów Unii Europejskiej w szczególności uwzględniając takie elementy jak system podatkowy, regulacje dotyczące programów stypendialnych, prawo pracy czy prawo własności intelektualnej.  Zaprezentowano skrajne dwa modele prowadzenia polityki kulturalnej w kontekście współpracy międzynarodowej. W pierwszym przypadku działania koncentrują się na promowaniu wyłącznie własnych, narodowych osiągnięć i dóbr kultury. Drugi model związany jest z intensyfikacją wymiany międzynarodowej. W raporcie zostały zaprezentowane dotychczasowe działania w zakresie współpracy kulturalnej pomiędzy państwami. Określono cele w zakresie pobudzania działań w sferze mobilności kulturalnej na szczeblu narodowym w Europie przy ówczesnym poziomie migracji w obrębie kontynentu i z uwzględnieniem możliwości wykorzystania nowych technologii.

Język: angielski

Zasięg: Europa

Słowa kluczowe: mobilność, praca, Europa, Unia Europejska, polityka, dyplomacja, współpraca