5. Kulturwirtschaftsbericht Nordrhein-Westfalen. Kultur- und Kreativwirtschaft. Wettbewerb − Märkte − Innovationen

Data publikacji: 01.01.2007
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: 5. Kulturwirtschaftsbericht Nordrhein-Westfalen. Kultur- und Kreativwirtschaft. Wettbewerb − Märkte − Innovationen

Autor: Ministerstwo Gospodarki, Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Energii Nadrenii-Północnej Westfalii

Rok wydania raportu: 2007

Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki, Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Energii Nadrenii-Północnej Westfalii

5. Kulturwirtschaftsbericht Nordrhein-Westfalen. Kultur- und Kreativwirtschaft. Wettbewerb − Märkte − Innovationen
galeria

Opis: Celem raportu jest przedstawienie struktury zatrudnienia w sektorze kulturalnym i kreatywnym w jednym z landów Niemiec, Nadrenii-Północnej Westfalii. Autorzy raportu prezentują podstawowe wskaźniki ekonomiczne dla powyższych sektorów, dynamikę zatrudnienia, skalę i skutki wzajemnych relacji między branżami kulturalną i kreatywną, a także zespół kompetencji właściwych dla pracowników odnośnych branż. Raport przybliża również rolę edukacji kulturalnej w tworzeniu kadr dla tychże sektorów. W raporcie przedstawiono sektory kulturalny oraz kreatywny landu w perspektywie międzynarodowej, wskazując m.in. na wpływ kultury na atrakcyjność inwestycyjną landu oraz perspektywy wzrostu konkurencyjności sektorów w skali globalnej.

Zasięg: Nadrenia-Północna Westfalia

Język: niemiecki

Słowa kluczowe: pracownicy sektora kultury, sektor kultury, sektor kreatywny, Niemcy, ekonomia kultury, zatrudnienie, edukacja kulturalna