Rocznik Kultury Polskiej 2021

Data publikacji: 10.01.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej” został poświęcony tematowi dostępności, który poruszany jest przede wszystkim w kontekście grup ze szczególnymi potrzebami. Jednak na dostępność możemy spojrzeć również z nieco innej strony, przez pryzmat pandemicznych doświadczeń, które uczyniły problem braku dostępności uniwersalnym i uwypukliły potrzebę tworzenia alternatywnych, czyli przede wszystkim cyfrowych, ścieżek dostępu do kultury.

Powszechne doświadczenie braku dostępu do instytucji kultury, wpłynęło na wzmożenie refleksji w obszarze zwalczania barier. Najnowszy Rocznik Kultury Polskiej to efekt wspólnego pochylenia się nad tym tematem kilkunastu instytucji publicznych. Znalazły się w nim obserwacje i wnioski z bardzo różnych płaszczyzn i poziomów w ramach sektora kultury – od ogólnopolskiej polityki kulturalnej do dobrych praktyk konkretnych aktorów lokalnych. Wszystkie je łączy natomiast wychylenie ku zmianie. Przeprojektowywanie rzeczywistości w imię dostępności stanowi wspólny cel instytucji kultury.

W publikacji przedstawiono przede wszystkim działania podejmowane na rzecz dostępności. Opisane programy, projekty i inicjatywy zachęcają do refleksji, a także stanowią potencjalną inspirację i wsparcie dla kolejnych działań. Niewątpliwie są również bodźcem i zaczątkiem dla rozmów i dyskusji, które same w sobie, jako uwrażliwiające, można uznać za wsparcie dla niezbędnego procesu – procesu zmiany myślenia.

Dążenie do inkluzywności instytucji kultury wymaga wdrażania kolejnych zmian, dlatego w Roczniku Kultury Polskiej nie brakuje refleksji na temat tego, co jeszcze pozostaje do zrobienia i jakie wyzwania stoją przed sektorem kultury. Opracowanie zawiera dane statystyczne, które oddają skalę podejmowanych działań i wyzwań.

„Rocznik Kultury Polskiej" 2021 jest dostępny w księgarni NCK w wersji elektronicznej oraz drukowanej

Przygotowaliśmy także wersję anglojęzyczną czasopisma "Polish Culture Yearbook" 2021. Egzemplarze anglojęzyczne, w wersji elektronicznej i drukowanej, dostępne są w Księgarni NCK.