Nowości Badawcze NCK (2/2020)

Data publikacji: 21.12.2020
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Prezentujemy drugi tegoroczny numer „Nowości Badawczych NCK”, który poświęcony jest w całości zagadnieniu wpływu pandemii na kulturę. W 2020 roku temat ten skupiał uwagę przedstawicieli sektora kultury, decydentów polityki kulturalnej oraz badaczy społecznych. W przeciągu bieżącego roku opublikowano wiele raportów ukazujących wyniki badań oddziaływania pandemii na życie kulturalne i społeczne. Ukazały się też opracowania, w których prezentowano efekty systemowego wsparcia dla kultury.

W najnowszym numerze „Nowości Badawczych NCK” zamieściliśmy syntetyczne opisy raportów zagranicznych, przede wszystkim tych, które upowszechniają wiedzę i dane dotyczące „pandemicznych” warunków funkcjonowania kultury w 2020 roku, z perspektywy różnych krajów.

W części poświęconej krajom europejskim zamieściliśmy opis raportu francuskiego Ministerstwa Kultury, który wskazuje na cztery możliwe scenariusze wpływu pandemii na sektor kultury tego kraju, powstałe na podstawie modeli matematycznych. Oryginalny raport źródłowy składa się z kilku części, dedykowanych różnym dziedzinom sektora kultury. Przyjrzeliśmy się również temu, jakie rozwiązania stosowano podczas pandemii we Włoszech. Przedstawiliśmy opis raportu opracowanego przez Politechnikę Mediolańską, w którym dokonano podsumowania aktywności online włoskich muzeów podczas całkowitego zamknięcia w marcu i kwietniu 2020 roku. Zamieściliśmy również opis raportu z badania prowadzonego w jednym z włoskich regionów – Emilii Romanii, który dotyczył monitorowania konsekwencji gospodarczych dla tego regionu, poprzez wskazanie kwot strat poniesionych w wyniku odwołanych wydarzeń kulturalnych. Część „europejską” numeru uzupełnia streszczenie dokumentu strategicznego, przygotowanego przez rząd ukraiński, w którym znajdują się prognozy dla sektora kultury i oświaty na tle planów odbudowy gospodarki w latach 2020–2022.

W część poświęconej Ameryce Północnej i Południowej przedstawiliśmy podsumowanie wyników badania ankietowego prowadzonego przez Kanadyjską Radę Sztuki wskazującego, w jakim stopniu organizacje artystyczne aplikowały o środki pochodzące z federalnej pomocy. W numerze znalazł się opis amerykańskiego badania Culture Track, rokrocznie prowadzonego wśród Amerykanów, w którym zaprezentowano postawy odbiorców kultury podczas pandemii. W części „amerykańskiej” opublikowaliśmy streszczenie wyników badania ankietowego nowojorskich muzeów, które wskazuje między innymi na szacowane, długoterminowe skutki pandemii dla tych instytucji.

W numerze zaprezentowaliśmy również podsumowanie raportu peruwiańskiego Ministerstwa Kultury, w którym oszacowano wpływ pandemii na sektor kultury w tym kraju, nakreślając bilans strat wśród instytucji oraz niezależnych twórców i artystów.

W nowym numerze znalazł się też opis raportu z Australii, który odnosi się do cyklicznego badania postaw odbiorców wydarzeń kulturalnych. W zestawieniu wskazano na aktywności kulturalne w domach oraz gotowość do ponownego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, mierzoną podczas pierwszej fali pandemii, wiosną 2020 roku, wśród mieszkańców stanu Wiktoria.

Najciekawsze raporty zagraniczne wybrali eksperci, reprezentujący różne jednostki naukowe, którzy współpracują z Redakcją. Prezentujemy „Nowości Badawcze NCK” w formie e-booka, który można pobrać bezpłatnie w księgarni internetowej NCK:

Pobierz bezpłatnie →

Na poszczególnych stronach czasopisma znajdują się odnośniki do raportów źródłowych.

Zachęcamy do lektury!

Już wkrótce ukaże się Rocznik Kultury Polskiej 2020, również poświęcony tematowi pandemii. Autorzy artykułów podsumowali, jak wpłynęła na działalność polskich artystów, animatorów i instytucji kultury.