Kogo (nie)interesuje kultura instytucjonalna. Segmentacja uczestników kultury.

Data publikacji: 27.05.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na podstawie wyników badania Narodowego Centrum Kultury dotyczącego uczestnictwa w kulturze przygotowaliśmy segmentację uczestników kultury.

Kogo (nie)interesuje kultura instytucjonalna. Segmentacja uczestników kultury.
Kliknij i zobacz całą infografikę!

Sondaż stał się przyczynkiem do namysłu nad zagadnieniem partycypacji w kulturze instytucjonalnej jako jednym z elementów szerokiego ujęcia praktyk kulturalnych. Badanie objęło również rozważania nad przyczynami braku uczestnictwa w kulturze oraz implikacje dla polityki kulturalnej. Było także próbą zmierzenia się z pytaniem, jak promować wydarzenia, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób.

Zadaniem instytucji kultury staje się aktywne szukanie nowych odbiorców, stwarzanie szans uczestnictwa tym, którzy z różnych powodów są wyłączeni z kultury. Pierwszym krokiem jest identyfikacja potencjalnych grup uczestników i pozyskanie wiedzy o nich, kolejnym – zaproszenie do współtworzenia instytucji kultury na różnych poziomach. Przyjmując, że nie ma ludzi, których można by określić wprost i na stałe mianem nieuczestniczących w kulturze, zasadne pozostają próby rozpoznania, jakie bariery i ograniczenia wiążą się z podejmowaniem aktywności w zmieniającym się kontekście instytucjonalnym.

Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych (n=1000). Zrealizowany został przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2018 r. techniką wywiadu ankieterskiego wspomaganego komputerowo (CAPI).

Zapraszamy do pobierania infografiki ilustrującej pięć typów uczestników kultury. Zachęcamy do poznania przedstawicieli segmentów oraz do refleksji nad tym, który segment reprezentujecie.