Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego!

Data publikacji: 12.04.2011
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

"Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020" powstała w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie „Polska 2030” — przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP.

W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Ze względu na szeroki zakres pojęcia kapitału społecznego, SRKS jest dokumentem horyzontalnym i wieloaspektowym, a jego przygotowanie wymagało współpracy i zaangażowania wielu partnerów. W prace zaangażowani byli przedstawiciele różnych resortów, sektorów i środowisk, mających wpływ na wzmacnianie kapitału społecznego — wśród których znaczącą rolę należy przypisać potencjałowi kulturowemu i kretywnemu.

Od  12 kwietnia 2011 r. można komentować Strategię za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie ks.mkidn.gov.pl
 

Źródło: MKiDN