Kultura na Internetowym Obserwatorze Statystyk Społecznych

Data publikacji: 30.08.2011
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Obserwator powstał w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” , którego celem jest wsparcie informacyjne realizatorów polityk społecznych w regionie. Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych ma ułatwić monitoring sytuacji społecznej w województwie i pozwolić na jej szybką i sprawną diagnozę.

„Obserwator” jest zarazem zbiorem gotowych zestawień statystycznych, jak i narzędziem, przy pomocy którego użytkownik samodzielnie możne dotrzeć do  interesujących go danych surowych. W celu podniesienia czytelności zgromadzonych informacji, zdecydowano się na różnorodną ich prezentację. Wybraną statystkę można przeanalizować na poziomie mapy, tabeli i wykresu. Serwis umożliwia także analizę danych na przestrzeni lat.


Cele i adresaci

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych stawia sobie za cel gromadzenie informacji statystycznych, cennych z punktu widzenia wdrażanych polityk publicznych. Mając na uwadze fakt, że „dobrze podana” informacja jest niezbędnym elementem planowania skutecznych strategii lub działań naprawczych, „Obserwator” został skonstruowany w ten sposób, by jego użytkownicy jak najłatwiej mogli dotrzeć do potrzebnych im informacji.

Celem serwisu jest również udostępnienie interaktywnych mechanizmów, pozwalających na sprawną analizę zgromadzonych danych.

Serwis wizualizujący wskaźniki społeczne, dedykowany jest głównie regionalnym kadrom systemu integracji społecznej. Niemniej, informacje zamieszczone w IOSS - internetowej, ogólnodostępnej bazie - mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją z obszaru polityki społecznej i zestawieniami statystycznymi na ten temat.

Szczególnie polecamy przyjrzeć się zakładce Kultura na stronie Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych powstałego w ramach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej