Badania w sektorze kultury. KONFERENCJA ONLINE

Wydarzenie online
Czw. 19 — Pt. 20 listopada 2020 r.

II edycja konferencji z cyklu „Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana”.

19 listopada o godz. 10.15 Narodowe Centrum Kultury zaprasza na otwierającą konferencję dyskusję panelową pt. Kondycja współczesnej kultury studenckiej w Polsce, perspektywa badawcza.

W obliczu trudności, z jakimi w ostatnich miesiącach się zmagamy, organizatorzy chcą zachęcić do rozmowy na temat przyszłości: jakie perspektywy rysują się przed praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury? Z jakimi możliwościami i wyzwaniami będą się mierzyć? Jakie czekają zmiany sektor kultury? Jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania? Jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami? 

Konferencja jest kierowana do przedstawicieli sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Kontynuując rozważania podjęte w trakcie konferencji „Badania publiczności w instytucjach kultury”, która odbyła się w kwietniu 2019 r. w Krakowie, i dostrzegając istotność tej problematyki oraz potrzebę dalszej dyskusji, organizatorzy chcą poszerzyć zakres wydarzenia o nowe tematy.


Rejestracja uczestników

Rejestracja przedłużona do 15 listopada br.!


W tym roku będą to następujące obszary i zagadnienia: 
 • nowatorskie metody badań w sektorze kultury, 
 • nowe podejścia do badań interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji, 
 • badania oferty on-line sektora kultury, 
 • nowe możliwości finansowania badań w sektorze kultury, 
 • badania procesów wewnątrzorganizacyjnych i autodiagnoza w kulturze,
 • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury, 
 • nowe perspektywy badawcze w kulturze, 
 • badania sektora kultury prowadzone w trakcie pandemii koronawirusa, 
 • jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury. 

W trakcie konferencji zaplanowano: panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne oraz program artystyczny. 

19.11, godz. 10.15–11.15 | Dyskusja panelowa

Kultura studencka. Czy na tej planecie jest życie? Kondycja współczesnej kultury studenckiej w Polsce, perspektywa badawcza

Inspiracją do dyskusji będzie raport Stan i kierunki rozwoju kultury studenckiej w Polsce, przygotowany na podstawie badań zrealizowanych przez Fundację Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Wyniki badania będą stanowiły punkt wyjścia do szerokiej refleksji nad kulturą studencką w dzisiejszej Polsce, aktualnością tej problematyki, a także sposobami jej badania.

Rozmowę poprowadzi Dyrektor NCK, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., a jej uczestnikami będą: 

 • dr hab. Jan Pomorski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), 
 • mgr Agata Rozalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 
 • dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)​.

Organizatorem panelu jest Narodowe Centrum Kultury.


Organizatorzy konferencji: Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.badania.kultura.uj.edu.pl. Zapraszamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.