Konferencja „Badania publiczności w instytucjach kultury”

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków, prof. St. Łojasiewicza 4
Czw. 11 — Pt. 12 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na konferencję „Badania publiczności w instytucjach kultury” organizowaną w ramach współpracy Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będzie ona szansą do włączenia się w dyskusję na temat możliwości i potrzeb badań odbiorców instytucji kultury.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do prezentacji własnych badań i doświadczeń w zakresie:

 • prowadzonych badań preferencji odbiorców oferty instytucji kultury;
 • oceny oferty instytucji kultury przez odbiorców;
 • wykorzystywanych przez instytucje kultury kanałów dystrybucji informacji o swojej ofercie;
 • rozpoznawalności marki instytucji kultury;
 • badania poziomu identyfikacji i lojalności wobec instytucji kultury.

Będziemy także poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są drogi wyboru oferty kulturalnej przez odbiorców?
 • jakie są relacje pomiędzy odwiedzającymi (użytkownikami), a współtwórcami kultury?
 • jakie są granice partycypacji odbiorców w kształtowaniu oferty instytucji kultury?

Dołącz do wydarzenia na Facebooku →


Potrzeba zorganizowania konferencji jest wynikiem wielu rozmów i spotkań z osobami pracującymi i zarządzającymi instytucjami kultury. Odbywały się one w dużej mierze przy okazji realizacji projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, realizowanego pod kierownictwem dra hab. Łukasza Gawła (Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Kultury UJ). Celem badań było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury (więcej informacji na stronie www.badania.kultura.uj.edu.pl).

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący projekt badawczy „Krakowski odbiorca kultury” realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Zgłoszenia

Chęć udziału prosimy zgłaszać przez formularz:

Ważne terminy

 • do 28 lutego – przesyłanie abstraktów wystąpień lub posterów
 • do 15 marca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych wystąpień i posterów
 • do 7 kwietnia – zgłoszenie udziału biernego w konferencji
 • do 7 kwietnia – wniesienie opłaty za udział czynny lub bierny w konferencji
 • do 31 maja – przesyłanie artykułów do czasopisma „Zarządzanie kulturą”

Wydarzenie otrzymało patronat honorowy  Narodowego Centrum Kultury.