”Wydarzenia artystyczne” - Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ewaluacja

Data publikacji: 01.12.2011
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury ewaluacja post factum może być przykładem jednej z form dobrych praktyk przy weryfikowaniu programów resortowych.

Ewaluacja objęła trzy z pięciu  Priorytetów Programu "Wydarzenia artystyczne": Muzykę, Teatr i Taniec oraz Sztuki wizualne.

Cele ewaluacji zostały sformułowane na dwóch poziomach: Programu/Priorytetów oraz na poziomie dofinansowywanych projektów.

Na poziomie Programu/Priorytetów sformułowano następujące cele:

1. Określenie spójności realizowanych projektów z założeniami Programu/Priorytetów.

2. Identyfikacja czynników wpływających na spójność realizowanych projektów z założeniami Programu/Priorytetów.

3. Identyfikacja źródeł finansowania i wielkości innych środków (publicznych i niepublicznych), angazowanych w realizację projektów, Priorytetu i Programu.

4. Pozyskanie informacji na temat: obszarów udzielonego wsparcia, potrzeb identyfikowanych przez wnioskodawców i odbiorców wsparcia.

 

Na poziomie dofinansowywanych projektów zostały sformułowane następujące cele:

1. Określenie poziomu realizacji celów projektów.

2. Identyfikacja czynników wpływających na osiąganie celów projektów.

3. Określenie poziomu spójności realizowanych projektów z dokumentacją projektową.

4. Poznanie rezultatów projektów.

5. Identyfikacja partnerów i poznanie ich roli w projektach.
 

Badanie było prowadzone od czerwca do października 2011 przez firmę Era Ewaluacji sp. z o.o.

Ewaluacja dostępna jest w wersji PDF w zakładce "Badania" oraz tutaj.