Antropologia a życie współczesne

Data publikacji: 11.10.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Pierwsze polskie tłumaczenie dzieła Franza Boasa

Antropologia a życie współczesne to jedna z ważniejszych prac Franza Boasa (1858-1942), prekursora antropologii kulturowej i relatywizmu kulturowego, uznanego na całym świecie za swój wkład w rozwój tych dziedzin. Postrzegał on kulturę jako niewynikającą bezpośrednio z natury, a dyfuzjonizm (tezę, zgodnie z którą rozwój kultury odbywa się poprzez interakcje z innymi grupami i rozprzestrzenianie się idei) stawiał przed ewolucjonizmem.

Kup w księgarni NCK →

W swojej książce, wydanej po raz pierwszy w 1928 r. w Stanach Zjednoczonych, zdecydowanie przeciwstawia się rasizmowi naukowemu, a tym samym tezie o nierównościach rasowych wynikających z uwarunkowań biologicznych, za czynnik decydujący o różnicach w zachowaniu ludzi uznając kulturę. W kolejnych rozdziałach poświęconych między innymi zagadnieniu ras i powiązań między nimi, nacjonalizmowi, eugenice, kryminologii czy edukacji pokazuje, że postępowanie człowieka nie jest determinowane jego cechami wrodzonymi, lecz jest wynikiem różnic kulturowych, nabytych w trakcie socjalizacji.

Jest to pierwsze polskie tłumaczenie publikacji i jedna z nielicznych przełożonych dotychczas na język polski prac z bogatego dorobku tego autora.