Projektowanie Uniwersalne Kultury - szkolenia i webinaria

Data publikacji: 29.03.2024
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Przed nami, w ciągu kolejnych 3 lat niemal 30 wydarzeń, w tym webinariów, szkoleń online, e-learningowych i stacjonarnych, które będą się odbywać w ramach Zadania 3.3. Pakiet szkoleń – dostępność instytucji kultury i wdrażanie standardów dostępności projektu “Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury”. Działania w ramach tej części projektu adresowane są do instytucji kultury, zarówno samorządowych, jak i państwowych oraz organizacji pozarządowych. 

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń, a już wkrótce opublikujemy regulamin i termin rekrutacji. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i zapisania się do newsletteru NCK.  

WEBINARIA 2024 

Rozpoczynamy serią zagadnień ogólnych, wprowadzających w tematykę projektu i jego metodologię. 

Wszystkie webinaria będą nagrywane, a następnie w dostępnej wersji z napisami oraz tłumaczem PJM udostępnione na kanale YouTube NCK.   

9 kwietnia 2024, godz. 12:00 – 13:30  

Model dostępnej kultury – kluczowe założenia  

28 maja 2024, godzina 12:00 – 13:30  

Planowanie wdrażania dostępności w instytucji kultury w oparciu o Model dostępnej kultury  

11 czerwca 2024, godzina 12:00 – 13:30  

Wdrożenie dostępności krok po kroku – dobra praktyka  

SZKOLENIA ONLINE 2024/2025  

Celem szkoleń będzie dostarczenie szczegółowej i praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom na projektowanie, realizację i promowanie dostępnej oferty, w dostępny sposób. 

WRZESIEŃ 2024 

Partycypacja: angażowanie osób ze szczególnymi potrzebami w działania i budowanie relacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. 

PAŹDZIERNIK 2024 

Jak pracować z grupą różnorodną?   

Tworzenie programów edukacyjnych dostępnych dla uczestników z różnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć, warsztatów dla grup różnorodnych. 

Szkolenie skierowane do edukatorów.   

LISTOPAD 2024 

Jak stworzyć dostępną wystawę?    

Szkolenie skierowane dla pracowników działów wystawienniczych i kuratorów.  

GRUDZIEŃ 2024 

Jak zorganizować dostępne wydarzenie kulturalne?  

Szkolenia skierowane dla animatorów, pracowników działów programowych.  

STYCZEŃ 2025 

Jak promować wydarzenia w dostępny sposób?   

Szkolenie skierowane dla osób zajmujących się marketingiem i promocją.  

SZKOLENIA ONLINE 2025: NARZĘDZIOWNIKI 

W ramach tej serii szkoleń online, chcemy dostarczyć umiejętności i wiedzę dotyczącą używania konkretnych narzędzi, zapewniających dostępność w różnych obszarach. 

LUTY 2025  

Obszar rozumienia  

m.in. ETR – tekst łatwy do czytania i rozumienia, język prosty, przedprzeowdnik 

MARZEC 2025  

Obszar widzenia  

m.in. audiodeskrypcja, czytnik ekranu, dostępne dokumenty cyfrowe 

SIERPIEŃ 2025  

Obszar słyszenia  

m.in. napisy na żywo, napisy dla osób niesłyszących, PJM, pętla indukcyjna 

LISTOPAD 2025  

Obszar czucia   

m.in. miejsca wyciszenia, mapy sensoryczne, ciche godziny 

GRUDZIEŃ 2025  

Obszar poruszania się  

m.in. audyt budynku, asystent  

SZKOLENIA STACJONARNE 2025 - Z ELEMENTAMI WIZYT STUDYJNYCH 

Podczas dwudniowego programu eksplorujemy różnorodne aspekty danego obszaru, łącząc zajęcia teoretyczne z wizytami studyjnymi. Celem jest nie tylko poznanie tematu, ale także zrozumienie, jak osoby ze szczególnymi potrzebami w danym obszarze doświadczają kultury. Podczas szkolenia nie zabraknie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Instytucje kultury będziemy odwiedzać w towarzystwie osób ze szczególnymi potrzebami. 

KWIECIEŃ 2025  

Czego potrzebują osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia?  

MAJ 2025  

Czego potrzebują osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze słyszenia? 

CZERWIEC 2025  

Czego potrzebują osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze poruszania się? 

WRZESIEŃ 2025  

Czego potrzebują osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze czucia? 

PAŹDZIERNIK 2025  

Czego potrzebują osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze rozumienia?  

WEBINARY 2026  

W ramach trzech spotkań online, uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego identyfikowania potrzeb społeczności, angażowania osób ze szczególnymi potrzebami w działania kulturalne oraz budowania owocnych partnerstw na rzecz dostępności. 

Wszystkie webinaria będą nagrywane, a następnie w dostępnej wersji z napisami oraz tłumaczem PJM udostępnione na kanale YouTube NCK.   

STYCZEŃ 2026   

Sporządzanie diagnozy lokalnej  

(w tym identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami: przykłady rozwiązań)  

LUTY 2026  

Partycypacja: angażowanie osób ze szczególnymi potrzebami w działania, budowanie relacji z osobami ze szczególnymi potrzebami  

MARZEC 2026  

Partnerstwa dla dostępności w instytucjach kultury  

SZKOLENIA STACJONARNE 2026 – Z ELEMENTAMI WIZYT STUDYJNYCH 

Celem będzie dostarczenie szczegółowej, praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom szkoleń na projektowanie dostępnej oferty. Zależy nam, żeby jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby pracowników sektora kultury, dlatego zdecydowaliśmy się na serię szkoleń z podziałem ze względu na typ instytucji. Podczas szkolenia nie zabraknie praktycznego zastosowanie zdobytej wiedzy. Odwiedzimy instytucje kultury, które mogą podzielić się dobrymi praktykami.  

LUTY 2026  

Jak biblioteka może stać się dostępna?    

MARZEC 2026  

Jak muzeum może stać się dostępne?  

 KWIECIEŃ 2026  

Jak dom/centrum kultury mogą stać się dostępne?   

MAJ 2026  

Jak kino może stać się dostępne?   

CZERWIEC 2026  

Jak instytucje muzyczne i teatry mogą stać się dostępne?   

W 2025 oraz 2026 roku planujemy opracować dwa szkolenia e-learningowe z zakresu dostępności. Już wkrótce podamy szczegółowe tematy, które będą poruszane w ramach tych kursów.  

Projekt “Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.