Budowanie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny | beneficjenci DK+ | REKRUTACJA

Data publikacji: 17.03.2015
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Ruszyła rekrutacja na szkolenie Kadra Kultury pt. „Budowanie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny”. Szkolenie skierowane jest wyłącznie do beneficjentów programu Dom Kultury+ w latach 2010-2015.

Budowanie strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny | beneficjenci DK+ | REKRUTACJA
Fot. DK+

Cele szkolenia:

 • uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności budowania strategii rozwoju i funkcjonowania domu kultury w oparciu o kapitał społeczny;
 • przekazanie wiedzy na temat struktury dokumentu strategii rozwoju kultury;
 • poznanie podstaw procesu grupowego i rozkładu ról społecznych w grupie na potrzeby tworzenia Grupy Planowania Strategicznego (GPS);
 • poznanie podstawowych narzędzi diagnozy do planowania strategicznego;
 • wzrost umiejętności organizacji i prowadzenia procesu planowania strategicznego w domu kultury;
 • poznanie wybranych narzędzi badań ilościowych i jakościowych;
 • wzmocnienie przekonania o potrzebie planowania strategicznego i konieczności zmiany
 • modelu funkcjonowania domu kultury;

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 • wiedza na temat zakresu diagnozy związanej z tworzeniem strategii rozwoju domu kultury,
 • wykorzystanie wiedzy na temat podstawowych narzędzi diagnozy do planowania strategicznego,
 • posługiwanie się wiedzą na temat struktury dokumentu strategii rozwoju kultury w trakcie jej przygotowania w oparciu  o kapitał społeczny,
 • umiejętność przygotowania i moderowania spotkań planowania strategicznego,
 • umiejętność określenia wstępnego zakresu diagnozy społecznej pod tworzenie strategii rozwoju domu kultury,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy jakościowej na potrzeby planowania strategicznego w domu kultury,
 • umiejętność tworzenia dokumentów strategicznych,
 • wypracowanie diagnozy bodącej punktem wyjścia do planowania strategicznego

Program szkolenia obejmuje m.in. stworzenie warunków do skutecznego uczenia się, integrację, przekazanie podstawowych informacji na temat planowania strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem planowania rozwoju kultury lokalnej w sposób partycypacyjny. Zaprezentowany zostanie także podstawowy model strategii rozwoju kultury lokalnej i domu kultury

Inne zagadnienia:

 • Czym jest GPS? Kogo zaprosić do współpracy w tworzeniu strategii? Określenie potencjału partnerów lokalnych i ich roli w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju kultury lokalnej.
 • Przedstawienie podstawowych narzędzi planowania strategicznego. Spotkanie GPS jako podstawa planowania strategicznego, metody prowadzenia spotkań, rola moderatora, rola dk.
 • Określanie celów głównych i szczegółowych w strategii rozwoju kultury, sposoby i narzędzia formułowania kierunków aktywności domu kultury.
 • Tworzenie planu operacyjnego do realizacji celów głównych i szczegółowych, wykorzystanie potencjału lokalnego we wdrażaniu strategii.
 • Planowanie działań w oparciu o metodę projektów. Tworzenie harmonogramu działań.

Trenerzy/Wykładowcy Zbigniew Mieruński

Termin 15-17 kwietnia 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 17-24.03.2015. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ankieta rekrutacyjna dostępna jest TUTAJ.

Koszty: 200 zł netto + 23% VAT (brutto 246 zł) z noclegami

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 25 marca 2015 r. Termin dokonania wpłaty: do 1 kwietnia 2015 r.

Dane do przelewu:

Nr konta: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Budowanie strategii domu kultury 15-17.04.2015"