Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury w praktyce | 10.10.2016

Więcej

Zgłoś swój projekt na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016 "animacja + generacje"

Więcej

Seria wydawnicza Kurs na kulturę - dwa nowe tytuły!

Więcej

Staże w instytucjach kultury - Nabór dla studentów i absolwentów!

Więcej

Działaj wspólnie - współpraca międzysektorowa | 26-28.10.2016

Więcej