NCK na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. RELACJA

Data publikacji: 14.09.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Forum Ekonomiczne to najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce konstruktywnych dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Od niemal trzech dekad lat odbywało się w Krynicy. W tym roku – w związku z pandemią – wydarzenie zostało przeniesione do Karpacza. 

W dniach 8-10 września 2020 r. kilka tysięcy gości – liderów państw naszego regionu, szefów urzędów centralnych, polityków, działaczy samorządowych, naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych – wzięło udział w niemal 150 wydarzeniach organizowanych w ramach Forum. 

Drugiego dnia Forum w panelu dyskusyjnym pt. Kultura: wyzwanie dla regionów peryferyjnych, w ramach ścieżki Europa i Świat wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Podczas spotkania paneliści starali się odpowiedzieć na pytania: co zrobić, by ograniczyć odpływ ludności z miejscowości peryferyjnych do wielkich miast i tym samym stymulować rozwój lokalnej działalności kulturalnej i przemysłu kreatywnego? Jakie jest znaczenie kultury w obecnych czasach i czy rządzący miastami i regionami mają świadomość tej siły? Jakie korzyści rozwojowe regiony mogą uzyskać dzięki kulturze? Czy zła polityka kulturalna może zaprzepaścić lokalny kapitał ludzki i kreatywny? Czy można traktować dziedzictwo kulturowe jako produkt rynkowy? Jaki wkład w rozwój miast i regionów oferują organizacje pozarządowe? Jaki wpływ na rozwój polityki kulturalnej państwa ma pandemia? 

Trzeciego dnia Forum, w ramach ścieżki Nowa Gospodarka, odbył się warsztat pt. Programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury – narzędzie wsparcia samorządowych polityk kulturalnych, który poprowadził Michał Rydzewski, kierownik Działu Programów Dotacyjnych NCK. Uczestnicy mogli przekonać się, że programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury są skutecznym narzędziem do realizacji lokalnych strategii kulturalnych, inspiracją do rozwoju instytucji oraz impulsem do budowy wspólnoty lokalnej. Udział w programach pozwala na zdefiniowanie roli samorządowej instytucji kultury, zaangażowanie społeczności lokalnej, budowanie kompetencji instytucji kultury, a nawet uporządkowanie współpracy sektora edukacji i kultury w obrębie gminy. 

Narodowe Centrum Kultury w 2020 r. zarządza 9 programami dotacyjnymi o łącznym budżet w 2020 ponad 125 mln złotych. Na podstawie ponad 11 000 wniosków, przyznaliśmy łącznie ponad 2 300 dofinansowań i dotacji. W ramach programów każdego roku m.in. 50 domów kultury ogłasza kilkaset lokalnych projektów, realizowanych wspólnie ze społecznością lokalną, ponad 100 domów kultury rozbudowuje swoją infrastrukturę (powstają kina, sale widowiskowe), odbywa się kilka tysięcy warsztatów, działań animacyjnych i edukacyjnych, dofinansowanych jest kilkaset różnych projektów, udostępniających kulturę osobom wykluczonym społecznie, prowadzimy badania i diagnozy, niezbędne do projektowania działań w obszarze kultury, finansowane jest przygotowanie oferty kulturalnej dla osób o specjalnych potrzebach.