Pieśni patriotyczne - rękopis

Data publikacji: 05.11.2013
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj
Rękopiśmienny zbiór pieśni i wierszy patriotycznych, znajdujący się w zbiorach Muzeum Historii ...

Rękopiśmienny zbiór pieśni i wierszy patriotycznych, znajdujący się w zbiorach Muzeum Historii Polski, wykonany został przez anonimowego autora (podpisanego monogramem D.G.) po powstaniu styczniowym. Zachowała się  oryginalna płócienna oprawa kajetu, ze złoconym obcięciem. Na przedniej okładce zobaczyć możemy złocony tytuł, i monogram D.G.

 Na 173 stronach rękopisu (odręcznie paginowanych) podziwiać możemy pięknie kaligrafowane pieśni patriotyczne. W zbiorze znalazły się między innymi Hymn wolności, Horał Ujejskiego, Pożegnanie kraju, Marsz Dwernickiego, Śmierć jenerała Sowińskiego, Śpiew z Mogiły, Ułan pod Brodnicą, Podolanka, Pieśń Legionu (Jeszcze Polska nie zginęła…), Sarmatka, Pieśń patryoty, Cieniom poległych w Warszawie 27 marca 1861, Śpiew akademików lwowskich, Pieśń jeńców w niewolę pędzonych, Pieśń do cesarza Napoleona na wyspie św. Heleny.

 

 

Materiały: Muzeum Historii Polski