Właściwym skrótem łacińskiego wyrazu versus, czyli ‘kontra, przeciw, w stosunku do’ jest vs. (z jedną kropką na końcu). Można także stosować skrót v. (sama litera v z kropką) – jest równie poprawny. Zarówno skrót vs., jak i v. odczytujemy zawsze jako versus, np. reformatorzy vs. tradycjonaliści [reformatorzy versus tradycjonaliści]. Skrót łacińskiego słowa ostatnio rozpowszechnił się w polszczyźnie pod wpływem angielszczyzny, w której z kolei przeszedł do języka ogólnego z języka prawnego (jest używany w aktach procesów sądowych). Skrót v.s. (z kropką po każdej literze) to skrót tworzony od trzech innych wyrażeń: 1) vide supra ‘patrz wyżej’ (uwaga w tekście odsyłająca do treści wcześniej zamieszczonej w tymże tekście), 2) veteris styli ‘starego stylu’ (uwaga dotycząca stylu lub datowania tekstu), 3) volti subito – już nie łacińskie, tylko włoskie wyrażenie, używane w zapisach muzycznych, mające znaczenie ‘odwróć szybko (kartkę w nutach)’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]