Poprawnie piszemy rozdzielnie i z Z na początku: Z POWROTEM. Niepoprawny zapis tego wyrażenia przyimkowego, czyli postać „spowrotem”, to jeden z częściej spotykanych błędów ortograficznych. Wyrażenie Z POWROTEM ma dwa znaczenia: ‘znowu, od nowa’ oraz ‘w kierunku powrotnym’, np. Zostaw to i weź się z powrotem do pracy; Obrócił się na pięcie i poszedł z powrotem do domu. Uwaga! Znaczenie, które niesie wyrażenie Z POWROTEM, czyli podjęcie rozpoczętej czynności albo powtórzenie przebytej drogi, może zawierać się już w znaczeniu czasownika, dlatego nie powinniśmy łączyć wyrażenia Z POWROTEM z takimi słowami, jak: wracać, zawracać, odzyskać, odebrać – bo powstałyby pleonazmy. Nie mówimy i nie piszemy zatem „wrócił z powrotem do domu”, tylko: Wrócił do domu – albo: Poszedł z powrotem do domu; nie „odzyskała z powrotem stanowisko”, tylko: Odzyskała stanowisko – albo: Dostała z powrotem utracone stanowisko.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; Baza CKS]