TAŃCE, HULANKI, SWAWOLE – TANIEC

Nasi przodkowie, wyrzynający pradawną puszczę i tropiący po lasach tura, nie TAŃCZYLI, lecz PLĄSALI. TANIEC to zapożyczenie, bardzo stare, ale jednak zapożyczenie. Jeszcze przed XV w. TANIEC przeszedł do polskiego ze średniowiecznej niemczyzny: TANIEC < Tanz. Podobnie spolszczeniem niemieckiego czasownika tanzen jest pol. TAŃCOWAĆ, później skrócone do TAŃCZYĆ. Pierwotnym ogólnosłowiańskim czasownikiem był natomiast czasownik PLĄSAĆ, dawniej PLĘSAĆ, w prasłowiańszczyźnie *plęsati ‘weselić się, skakać, tańczyć, pokrzykiwać z radości’, od którego pochodzi rzeczownik PLĄS.
Źródło: [SJP PWN; SEJP Bor, 439, 626; ESJP, II, 601, 609]