SZCZĘKOCZUŁKI, NOGOGŁASZCZKI...

SZCZĘKOCZUŁKI, NOGOGŁASZCZKI...
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Takie słowa, jak SZCZĘKOCZUŁKI i NOGOGŁASZCZKI czy malinojeżyna i porzeczkoagrest, a także meblościanka, klubokawiarnia i chłoporobotnik, pługopiaskarka i spychokoparka zapisujemy JAKO JEDEN WYRAZ, bez dywizu (bez kreseczki w środku). Są to bowiem złożenia, utworzone z dwóch członów połączonych spójką -o-. Spójka -o- pełni taką funkcję jak dywiz (kreseczka), dlatego też łączenie w jednym wyrazie dywizu i spójki -o- byłoby nadmiarowe, a więc błędne. W niektórych wypadkach mamy możliwość wyboru: możemy zapisywać albo ze spójką -o-, albo z dywizem, np. meblościanka lub mebel-ścianka, klubokawiarnia lub klub-kawiarnia, chłoporobotnik lub chłop-robotnik, pługopiaskarka lub pług-piaskarka, spychokoparka lub spychacz-koparka. Ale tylko: SZCZĘKOCZUŁKI, NOGOGŁASZCZKI, tchórzofretki – no i łyżworolki...
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; PJ PWN; USJP; NSPP; WSPP]