Czy to możliwe, że RZEMIEŚLNIK tak się nazywa dlatego, że kiedyś wyrabiał RZEMIENIE?
Nie, rzeczowniki RZEMIEŚLNIK i RZEMIEŃ łączy jedynie podobieństwo fonetyczne i graficzne.
RZEMIEŚLNIK – bardzo stary, rodzimy wyraz – to słowo, którego podstawowe, a zarazem pierwotne znaczenie brzmi ‘ten, kto zajmuje się rzemiosłem’. RZEMIOSŁO (a dawniej także RZEMIESŁO i RZEMIĘSŁO) oznaczało od zawsze ‘to, co się wykonuje rękami’, a więc zatrudnienie, zajęcie, później również szczególny rodzaj zajęcia – rękodzielnictwo – a także cech rzemieślniczy. Już w okresie prasłowiańskim słowem *remeslo określano ręczną obróbkę materiałów za pomocą narzędzi, a także rozmaite ręczne prace. 

Źródło:

[SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 532-533]