Trudno powiedzieć, komu zawdzięczamy AWARIĘ w polszczyźnie: Włochom czy Francuzom... Pojawiła się w polskich tekstach dopiero w II połowie XIX w., a do języka ogólnego przeszła z języka marynarzy, pierwotnie bowiem oznaczała ‘uszkodzenie okrętu lub towaru na okręcie’. Znaczenie to jest pozostałością – językowym świadectwem handlu morskiego, jaki Europa prowadziła z krajami Orientu. Źródłosłowem francuskiego określenia avarie i włoskiego avaria jest bowiem arabski wyraz awārija o znaczeniu ‘uszkodzone towary’, który jest formą liczby mnogiej od awār ‘wada, szkoda’.
Źródło: [ESJP, I, 21; EM PWN; USJP]