PIROGI – chyże, smukłe, płaskodenne łódki, często wykonane z wydrążonego pnia drzewnego, pomykające po wodach Morza Karaibskiego, ale też w całej Polinezji, Ameryce Łacińskiej i na wielu rzekach i jeziorach Ameryki Południowej i Afryki, nie mają nic, ale to nic wspólnego z polską potrawą narodową.  
Nazwę PIROGA zapożyczyliśmy z francuskiego pirogue, a Francuzi swoje pirogue zapożyczyli z hiszpańskiego piragua, Hiszpanie zaś, jak można się domyślić, po prostu przyswoili – zhiszpańszczyli – lokalne, karaibskie piraua. 
 

Źródło:

[SJP PWN; SWO PWN]