PODUSZKA pod uszka?
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nie, nie, wbrew temu, czego można by oczekiwać, PODUSZKA wcale nie pochodzi od wyrażenia przyimkowego „pod uszka”. PODUSZKA ma w rodowodzie prasłowiański czasownik *po-duchati ‘powiać, nadąć, podmuchać’, utworzony od prasłowiańskiego *duchati ‘wiać, nadąć, dmuchnąć’. Pierwotne znaczenie słowa PODUSZKA to zatem ‘to, co jest nadęte, wzdęte, nadmuchane’ – przez leciutkie pierze lub puch, którym niegdyś wypełniano PODUSZKI.
Źródło: [SJP PWN; SJP L, II-II, 830; SEJP Bor, 454-455]