Jeżeli coś jest OPTYMALNE, to znaczy, że osiągnęło swoje OPTIMUM, czyli swoje najkorzystniejsze stadium lub najlepsze możliwe warunki w danej sytuacji. Jeżeli coś jest OPTYMALNE, to znaczy, że jest najlepsze, najkorzystniejsze, najdogodniejsze w tych właśnie warunkach i już lepsze być nie może. Dlatego NIE STOPNIUJEMY przymiotnika OPTYMALNY – ani w sposób prosty, ani opisowy. Niepoprawne – ba! rażąco niepoprawne – są sformułowania typu „bardziej optymalny”, „najbardziej optymalny”, „optymalniejszy” czy „najoptymalniejszy”. Jak coś jest OPTYMALNE, to jest OPTYMALNE – i koniec.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; NSPP; WSPP]