Odmieniamy: KNORR – o kim? o czym? –o...?

Poprawnie odmieniamy: Knorr – Knorra – o Knorze (a nie: o *Knorrze). Podwojone r (rr) z zakończenia M. lp. obecne jest we wszystkich przypadkach zależnych oprócz miejscownika: w Ms. lp. podwojone r (rr) przekształca się w rz. Dlaczego przekształcamy całe podwojone r (rr) i zapisujemy samo rz, a nie „rrz”? Bo tak nakazują nam przepisy ortograficzne: „Połączenie liter rz piszemy, gdy: (...) następuje wymiana głoskowa rz — r, a w nielicznych przypadkach rr — rz, np. dobrze — dobry, (...) Canberra — w Canberze, (...) mirra — o mirze, Nawarra — w Nawarze, sierra — o sierze, Somosierra — w Somosierze (...)” [SO PWN]. Zapamiętajmy, że podwojone r (rr) w zakończeniu nazwisk zawsze wymienia się na rz: Knorr – o Knorze, Starr – o Starze, Pizarro – o Pizarze, Guerra – o Guerze.
Źródło: [NSPP, WSPP, SO PWN, NO]