Niech to DUNDER świśnie, czyli „niech to diabli wezmą”, „niech to piorun strzeli”. Drugi zamiennik dość dobrze oddaje pierwotne znaczenie powiedzenia. DUNDER, dawniej używany częściej w postaci DONDER, pochodzi od niemieckiego słowa Donner ‘piorun, grom, grzmot’. Dawniej sam wyraz DUNDER / DONDER używany był jako przekleństwo, a DONDEROWAĆ znaczyło ‘besztać kogoś, udzielać komuś reprymendy, gromić kogoś za niewłaściwe postępowanie’ – dzisiaj w tym znaczeniu używa się potocznego OCHRZANIAĆ kogoś za coś.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SJP Wil, 238; SJP L, I, 571]